Câu chuyện về Long nhãn Nguyễn Phòng

Long nhãn Nguyễn Phòng là sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất theo công nghệ lò sấy hơi ép nhiệt kín, tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại HTX Nhãn chín muộn, chất lượng sản phẩm luôn được cơ sở đặt lên hàng đầu. Long nhãn Nguyễn phòng được sản xuất từ 100% cùi quả nhãn tươi sấy khô, không cho thêm bất cứ phụ gia nào khác, vì vậy các dưỡng chất được giữ nguyên, người dùng sẽ hoàn toàn an tâm khi sử dụng.

Tin tức mới